استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان  استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187502 کیلومتر مربع ، در جنوب شرقی ایران واقع شده است. این استان پهناور در سمت شرق با کشور پاکستان 900 کیلومتر و با کشور افغانستان 300 کیلومتر مرز مشترک دارد؛ در قسمت جنوب با دریای عمان به طول تقریبی 270 کیلومتر مرز ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!