استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی  استان خراسان شمالی یکی از جدیدترین استانهای ایران است که از تجزیه استان خراسان به وجود آمده است. مرکز این استان شهر بجنورد است که در مرکز استان واقع شده است. این منطقه دارای آب و هوای نیمه معتدل و مرطوب با زمستان های سرد و تابستان های گرم است. استان خراسان ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!