استان چهارمحال و بختیاری
استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری  استان چهارمحال و بختیاری در بخش مرکزی رشته کوههای زاگرس بین پیش کوههای داخلی و استان اصفهان واقع شده است. از شمال و مشرق به استان اصفهان ، جنوب به استان خوزستان محدود است. وسعت این استان در حدود 16533 کیلومتر مربع میباشد. این استان ناحیه ای است کوهستانی در ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!