استان تهران
استان تهران

استان تهران استان تهران پایتخت ایران می باشد موقعیت جغرافیایی  استان تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران و در دشتی نسبتا هموار واقع شده است که شیب آن از شمال سمت جنوب میباشد و به وسیله دو رود اصلی کرج در غرب و جاجرود در شرق بهمراه رودهای فصلی ...

اطلاعات بیشتر
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
استان کرمان
استان کرمان

استان کرمان  استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده و مساحت این استان در حدود 175069 کیلومتر مربع میباشد. استان کرمان پس از خراسان دومین استان پهناور کشور میباشد و در حدود 11 درصد از خاک ایران را در بر گرفته است. سابقه سکونت و استقرار انسان در سرزمین کرمان به هزاره چهارم قبل ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!