تور جنگل ابر
تور جنگل ابر

تور جنگل ابر تور جنگل ابر و مشخصات آن جنگل ابر کجاست جنگل ابر در ۴۵ کیلومتری شمال شاهرود و در مسیر شاهرود در ۱۲ کیلومتری روستای ابر قرار گرفته. شاهرود یکی از شهرهای استان سمنان است که در ۱۸۳ کیلومتری‌ سمنان واقع شده. این جنگل‌ها در نهایت به آزادشهر در استان گلستان می‌رسند. شهری ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!