استان گلستان
استان گلستان

استان گلستان استان گلستان به مرکزیت شهر گرگان و با وسعت حدود 22 هزار کیلومتر مربع میباشد. در این استان اقوام مختلفی همچون: ترک _ ترکمن _ بلوچ قزاق _ فارس _ سیستانی و مازندرانی زندگی میکنند. اماکن تاریخی…

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!