استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی استان خراسان جنوبی یکی از جدیدترین استانهای ایران است که از تجزیه استان بزرگ خراسان (سابق) به وجود آمده است. این منطقه سه شهرستان به نامهای بیرجند ، نهبندان و سربیشه را در بر میگیرد. مرکز این استان شهر بیرجند است که در مرکز استان واقع شده. این منطقه دارای آب و هوای ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!