استان ایلام
استان ایلام

استان ایلام استان ایلام به مرکزیت شهر ایلام است که به علت زیبایی های طبیعی فراوانی که دارد ، عروس زاگرس نام گرفته است.  مهمترین ارتفاعات استان کبیر کوه و دینار کوه و مهمترین دشتهای آن دشت عباس و دشت مهران ، و دهلران است. ایلام به لحاظ آب و هوایی دارای ویژگی های ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!