کویر و تفاوت آن با بیابان
کویر و تفاوت آن با بیابان

تعریف بیابان در تعریف «بیابان» استانداردهای متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح شده است. یکی از استانداردهای رایج را دکتر ولادمیرکوپن اقلیم شناس نامدارآلمانی در سال 1918 میلادی وضع کرد. معیارهای اساسی در این سنجش میزان بارندگی و دمای هواست که با یک رابطه ی ریاضی اقلیم را تعیین میکند. از دیدگاه کوپن بیابان سرزمینی است با ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!