عید نوروز | نوروز ۱۴۰۰
عید نوروز | نوروز ۱۴۰۰

عید نوروز | نوروز 1400 تاریخچه عید نوروز و داستان های قبل و بعد اسلام تاریخچه عید نوروز و داستان های قبل و بعد اسلام در آثار الباقیه ازابوریحان بیرونی آورده شده است که برگزاری جشن درفرهنگ سرزمین ایران جایگاه والایی داشته است. جالب است بدانید هر روز نام خاصی در گاهشماری باستانی ایرانیان دارا بود. در همه ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!