تور باداب سورت تابستان ۱۴۰۱
تور باداب سورت تابستان ۱۴۰۱

تور باداب سورت تابستان 1401 تور باداب سورت تابستان 1401 و اطلاعات آن باداب سورت، مجموعه‌ی چشمه‌های شگفت انگیز که دومین اثر طبیعی ملی ایران بعد از کوه دماوند است. این نوع از چشمه‌های پلکانی طبیعی تنها در معدود نقاطی از کره‌ی زمین وجود دارند. چشمه‌های باداب سورت ایران در بلندای ۱۸۴۱ متری از تراز دریا قرار ...

اطلاعات بیشتر
از من بپرس
از من بپرس!