استان تهران
استان تهران

استان تهران استان تهران پایتخت ایران می باشد موقعیت جغرافیایی  استان تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران و در دشتی نسبتا هموار واقع شده است که شیب آن از شمال سمت جنوب میباشد و به وسیله دو رود اصلی کرج در غرب و جاجرود در شرق بهمراه رودهای فصلی ...

اطلاعات بیشتر
  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
از من بپرس
از من بپرس!